Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hiszek az Atyaistenben

Cikkek

AZ ÉLŐ ISTEN

2009.10.10

Isten hívja Mózest az égő, de el nem égő csipkebokor közepéből. Isten mondja Mózesnek: "Én vagyok atyád Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene" (Kiv 3,6). Isten az atyák Istene, Ő, aki a pátriárkákat vándorlásaik során meghívta és vezette. Hűséges és irgalmas Isten, aki emlékezik rájuk és a maga ígéreteire; jön, hogy utódaikat kiszabadítsa a rabszolgaságból. Olyan Isten ő, aki tér és idő fölött ezt meg tudja és meg akarja tenni, s aki e terv megvalósításához mindenhatósággal fog hozzá.
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hiszek az Atyaistenben | Hozzászólások: 0

AZ ATYA

2009.10.10

"Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében"

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hiszek az Atyaistenben | Hozzászólások: 0

A Szentháromság a hit tanításában

2009.10.10

A SZENTHÁROMSÁG DOGMÁJÁNAK MEGFOGALMAZÁSA
A Szentháromság kinyilatkoztatott igazsága -- elsősorban a keresztség révén -- kezdettől fogva az Egyház élő hitének alapja. Kifejezést nyer a keresztségi hitvallás hitszabályában, mely az Egyház igehirdetésében, katekézisében és imádságában fogalmazódott meg. Ilyen formulákat találunk már az apostolok írásaiban, mint például az Eucharisztia ünneplésébe átvett köszöntés: "A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal" (2Kor 13,13).
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hiszek az Atyaistenben | Hozzászólások: 0

Az isteni művekről és a szentháromságos küldésekről

2009.10.10

"Ó fény, boldog Háromság és fenséges Egység!" Isten örök boldogság, halhatatlan élet, el nem halványuló fény. Isten a Szeretet: Atya, Fiú és Szentlélek. Isten szabad akaratból közölni akarja boldog életének dicsőségét. Ez az Ő "jóságos terve" (Ef 1,9), melyet szeretett Fiában már a világ teremtése előtt eltervezett. "Eleve arra rendelt minket, hogy Jézus Krisztus által fiai legyünk" (Ef 1,4--5), azaz hogy "Fiának képmását öltsük magunkra" (Róm 8,29), a "fogadott fiúság Lelkének" kegyelméből (Róm 8,15). Ez a terv "kegyelem, melyet örök idők óta nekünk ajándékozott" (2Tim 1,9--10), és közvetlenül a szentháromságos szeretetből fakad. Ez bontakozik ki a teremtés művében, az egész üdvtörténetben a bűnbeesés után, a Fiú és a Szentlélek küldésében, melyeket az Egyház küldetése folytat.
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hiszek az Atyaistenben | Hozzászólások: 0

A Mindenható

2009.10.10

A hitvallásban az összes isteni tulajdonság közül egyedül Isten mindenhatóságáról van szó: ennek megvallása életünk számára nagyon jelentős. Hisszük, hogy ez a mindenhatóság egyetemes, mert Isten, aki mindent teremtett, mindent kormányoz és mindenre képes; szeretettel teljes, mert Isten a mi Atyánk; titokzatos, mert egyedül a hit tudja észlelni, amikor "a gyengeségben válik tökéletessé" (2Kor 12,9).
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hiszek az Atyaistenben | Hozzászólások: 0

A TEREMTŐ

2009.10.10

"Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet" (Ter 1,1) -- ezekkel az ünnepélyes szavakkal kezdődik a Szentírás. A hitvallás megismétli ezeket a szavakat, megvallván a mindenható Atyaistent mint "mennynek és földnek","minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjét".Először tehát a Teremtőről fogunk szólni, majd teremtéséről, végül a bűnbeesésről, melyből, hogy megszabadítson minket, Jézus Krisztus, az Isten Fia eljött.
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hiszek az Atyaistenben | Hozzászólások: 0

ISTEN BÖLCSESSÉGGEL ÉS SZERETETTEL TEREMT

2009.10.10

Hisszük, hogy Isten a világot bölcsessége szerint teremtette. A világ nem valamiféle szükségszerűség, vak sors vagy a véletlen eredménye. Hisszük, hogy Isten szabad akaratából származik, aki a teremtményeket részesíteni akarta a maga létében, bölcsességében és jóságában: "Te teremtettél mindent, a te akaratod folytán teremtettek és állnak fönn" (Jel 4,11). "Mily számosak a te műveid, Uram, mindent bölcsességedben tettél" (Zsolt 104,24). "Jó az Úr minden iránt, gyöngédsége minden teremtményre kiterjed" (Zsolt 145,9).
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hiszek az Atyaistenben | Hozzászólások: 0